Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle afbeeldingen, kleurplaten en knutsels zijn verzameld vanaf het internet van websites waar deze vrij te downloaden waren en dus voor zover bekend vrij van copyright. De intellectuele eigendomsrechten liggen bij de oorspronkelijke eigenaar van de gegevens. Mocht u van mening zijn dat wij met de publicatie uw copyright schenden dan willen wij u bij deze verzoeken ons hierover te informeren. U dient aan ons aannemelijk te maken dat u de rechtmatige eigenaar bent van de door ons op de website geplaatste gegevens. Als u aannemelijk kunt maken dat dit materiaal u toebehoort dan voegen wij direct de bronvermelding toe of verwijderen wij deze gegevens direct van onze site.

Sluit Menu