Wedstrijden

In een wedstrijd gaat het erom of een ruiter zijn paard onder controle heeft en de vereiste oefeningen nauwkeurig kan uitvoeren. Bovendien wordt beoordeeld of paard en ruiter en netjes uitzien; hiervoor krijgt u onder de noemer ‘verzorging’ een aparte score. Het paard moet daarom keurig gepoetst zijn, de manen ingevlochten, en de ruiter moet de voorgeschreven kleding dragen. Vergeet ook het harnachement niet schoon te maken.

Klasse-indeling

Voor de dressuur geldt de klasse-indeling: B, L, M1, M2, Z1 en Z2. Een nieuwe combinatie (paard/ruiter) moet beginnen in de hoogste gemeenschappelijke klasse. De hoogste klasse van de ruiter is de hoogste klasse waarin door hem ooit een winstpunt is gehaald. De hoogste klasse van een paard is de hoogste klasse waarin in de voorgaande 12 maanden een winstpunt is gehaald. Door het behalen van winstpunten kan een combinatie overgaan naar een hogere klasse.

Dressuurring

Een dressuurring is 20 x 40 meter voor de klassen B, L, M1 en M2. Voor de klasse, Z1 en Z2 moet een ring de afmetingen 20 x 60 meter hebben. Als er bij indoorwedstrijden vanwege de betreffende accommodatie geen ring van 20 x 60 meter kan worden uitgezet, kunnen de proeven voor de Z1 en Z2 ook in een ring van 20 x 40 meter worden verreden. In dit geval moeten wel de speciaal voor dit doel ontworpen proeven worden gereden. In een dressuurring van 20 x 60 meter staan meer letters dan in een normale rijbaan. Aan de linkerkant staan de letters F, P, B, R en M en aan de rechterkant de letters K, V, E, S en H. Op de A-C-lijn bevinden zich de denkbeeldige letters D, L, X, I en G.

Dressuurproeven

Dressuurproeven zijn verdeeld in korte oefeningen, die elk een cijfer van 0 tot 10 krijgen: 10= uitmuntend, 9= zeer goed, 8= goed, 7= tamelijk goed, 6= bevredigend, 5= voldoende, 4= onvoldoende, 3= tamelijk slecht, 2= slecht, 1= zeer slecht, 0= niet uitgevoerd. Voor de beoordeling is de wijze van uitvoering het belangrijkste. De punten waarop gelet wordt, zijn: de impuls; het gereden zijn in het algemeen en de oplettendheid en het vertrouwen van het paard; de houding en de zit van de ruiter; het effect van de hulpen; de verzorging van het geheel. In de klassen B en L is het gebruik van sporen en een zweep toegestaan. In de klassen M en Z zijn sporen verplicht en is een zweep verboden.

Losrijterrein

Een vereniging moet voor deelnemers aan dressuurwedstrijden een losrijterrein beschikbaar stellen van ten minste 525 m² (bij voorkeur 35 meter lang en 15 meter breed). Het is heel belangrijk om het paard voor een wedstrijd goed los te rijden. Alleen een soepel en warmgelopen paard zal de oefeningen goed kunnen uitvoeren. Het is niet nodig om de hele proef alvast door te nemen of de punten waarmee het paard moeite heeft nog eens uitvoerig te oefenen. Het gaat erom door middel van draven, voltes en andere oefeningen de spieren van zijn rug en hals los te maken. Het heeft geen enkele zin om het dier al moe te maken voor de wedstrijd is begonnen.

Jury bij dressuurwedstrijden

Juryleden zijn officials die als zodanig erkend zijn en afhankelijk van hun bevoegdheden voorkomen op een officiële lijst voor de betreffende discipline. Bij dressuurwedstrijden worden de klasse Z1 en hoger door ten minste twee en ten hoogste drie juryleden beoordeeld. Bij internationale wedstrijden zijn er vijf juryleden, twee langs de lange zijde bij de B en de E en drie bij de C. Onder laatstgenoemd trio bevindt zich ook de voorzitter van de jury. Zo zijn er ten minste drie gezichtspunten om de uitvoering van de proef te kunnen beoordelen. Na de wedstrijd geeft de jury aan iedere deelnemer een juryrapport, waarin de verleende punten per onderdeel staan en de algemene indruk, die een combinatie heeft gemaakt.

Ringmeester

Een ringmeester is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de ring. Tevens moet hij ervoor zorgen dat het tijdschema dat in het dagprogramma vermeld staat, wordt aangehouden. Voor de deelnemers is het tijdschema van belang, omdat zij zich ernaar kunnen richten en bijvoorbeeld niet te vroeg of te laat met het warmlopen beginnen.

Groeten bij dressuurwedstrijden

Bij het halthouden voor de jury neemt de deelnemer de teugels en eventueel zweep in de linkerhand. De rechterhand wordt naar beneden achter het dijbeen gebracht en de deelnemer neigt met het hoofd. Als er meerdere juryleden zijn, hoeft de ruiter alleen de voorzitter van de jury te begroeten.

Voorgeschreven kledij bij dressuurwedstrijden

Tenzij een verenigingstenue wordt gedragen, moeten amazones en ruiters in de dressuurring verschijnen in:

 • een zwart of donkerblauw rij-jasje of een rijrok
 • een witte, beige of gele rijbroek
 • een bijpassende witte of gele plastron of stropdas
 • een paar witte handschoenen een paar zwarte rijlaarzen
 • een cap, hoge hoed of bolhoed Militairen, marechaussees en politieambtenaren mogen een ruitertenue of uniform dragen.

Categorie

Pony’s worden ingedeeld in een categorie, dit gaat naar de (schoft)hoogte van de pony, een (wedstrijd)pony moet t/m zijn 8ste jaar ieder jaar gemeten worden, nadien groeit de pony niet meer en is het meetbewijs definitief.

 • A/B pony – vanaf 0 cm tot 126 cm
 • C pony – vanaf 126 cm tot 137 cm
 • D pony – vanaf 137 cm tot 148 cm
 • E pony – vanaf 148 cm tot 157 cm (alleen in Nederland)
 • Paard – vanaf 157 cm

Klasse

Naast de indeling per cat. heb je ook een indeling in klasse, je begint in principe in de klasse B (je kunt van klasse veranderen door het halen van winstpunten).
Winstpunten bij springen: 2 bij een foutloos parcours en 1 bij een parcours met 1 weigering of 1 balk (niet alle parcoursen tellen mee voor winstpunten, het 2e parcours bij indoor wedstrijden telt meestal niet mee).
Winstpunten bij dressuur: 1 bij 156 punten en 2 bij 169 punten of meer (voor de Z1 en Z2 is er een andere telling).
Naast winstpunten zijn er ook verliespunten, bijvoorbeeld als men uitgebeld wordt bij het springen (bij 3 weigeringen) krijgt de combinatie 2 verliespunten, deze verliespunten (10) kunnen leiden tot degradatie (bijvoorbeeld van Klasse M naar klasse L).

Klasse indeling springen:

 • B – Beginners
 • L – Licht
 • M – Middel zwaar
 • Z – Zwaar
 • Z Z – Zeer Zwaar

Klasse indeling dressuur:

 • B – Beginners
 • L1 – Licht 1
 • L2 – Licht 2
 • M1 – Middelzwaar 1
 • M2 – Middelzwaar 2
 • Z1 – Zwaar 1
 • Z2 – Zwaar 2